default_mobilelogo

Centrum Dystrybucji Farb CDF Sp. z o.o.
50-427 Wrocław, ul. Krakowska 94,
NIP: 899-24-30-675, REGON 932095832

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 000076371
ING BSK S.A. O/Wrocław
71 1050 1575 1000 0022 2747 7755

Kapitał Zakładowy: 50.000 PLN